STC Ads

In de stad stijgt het aantal gebruikers van elektrische voertuigen. Het groeiende aantal elektrische voertuigen maakt de installatie van goed bereikbare en efficiënte oplaadpunten noodzakelijk. Bij de komst van meer laadpalen is het van belang om een uitgebreide laadinfrastructuur te creëren en uitbreiding van het netwerk is dan ook essentieel. Hierdoor kan de transitie naar duurzame mobiliteit ondersteund worden.

CityCharge is een opvallend voorbeeld dat vooruitgang boekt. Zij hebben een innovatieve benadering van laadinfrastructuur en bieden een onopvallende maar krachtige laadmogelijkheid voor elektrische voertuigen in stedelijke gebieden.

Real-time monitoring voor effectief beheer en onderhoud

Slimme laadpaal’, een term die je steeds vaker voorbij hoort komen. De transitie naar elektrische mobiliteit is daar in volle gang. Er is ook steeds meer vraag naar laadpunten. Real-time monitoring is een belangrijk kenmerk van slimme technologie. Laadpunten worden constant gemonitord met behulp van sensoren. Dit biedt informatie over het gebruik, de beschikbaarheid en eventuele problemen met oplaadpunten.

Door het beschikbaar stellen van deze gegevens voor beheerders en gebruikers, verbetert het beheer van onopvallende laadinfrastructuur aanzienlijk. Daarnaast helpt de slimme technologie bij het plannen van onderhoud en het optimaliseren van de prestaties van de laadinfrastructuur

Naadloze gebruikerservaring voor maximale betrokkenheid

Slimme technologie is de kern van naadloze gebruikerservaring. Via bijvoorbeeld gespecialiseerde apps of platforms krijgen gebruikers informatie over beschikbare oplaadpunten, prijzen en oplaadtijden. Dit verhoogt de gebruikersbetrokkenheid en bevordert het gebruik van laadinfrastructuur. Bovendien vergemakkelijkt dit niet alleen het besluitvormingsproces, maar ook de gehele ervaring waardoor elektrisch rijden gebruiksvriendelijker wordt.

Daarnaast krijgen gebruikers meer vertrouwen wanneer de app meldingen geeft over het laadproces. Of wanneer er eventuele onverwachte onderbrekingen voorkomen gedurende het opladen. Wanneer elektrisch rijden gebruiksvriendelijker wordt, delen de gebruikers duidelijke voordelen. Dit kan leiden tot het overhalen van een groter publiek om ook elektrisch te gaan rijden.

Toekomstperspectief en voordelen voor steden

Het streven is om in de toekomst 1,7 miljoen laadpunten te hebben in Nederland. De moderne laadpalen krijgen de functie dat er twee auto’s per laadlantaarnpaal opgeladen kunnen worden. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de bestaande lantaarnpalen om te bouwen. Wanneer het ombouwen een mogelijkheid wordt dan is het streven van 1,7 miljoen laadpunten sneller haalbaar. 

Naast de slimme technologie kan investeren in meer nieuwe laadpalen leiden tot andere voordelen, zoals: 

  • Aanzicht: Nieuwe laadpunten verwerken in lantaarnpalen zorgt voor minder verrommeling van de stad. 
  • Aanleg: De laadlantaarnpalen zijn in aanleg goedkoper dan traditionele laadpalen.
  • Klimaatdoelstellingen en duurzaamheid: De laadpalen van CityCharge helpen de stad om bepaalde klimaatdoelstellingen te behalen. Het plaatsen van meer oplaadpunten kan ervoor zorgen dat meer mensen eerder kiezen voor een elektrisch voertuig. Wanneer een groter aantal mensen overstappen naar elektrisch rijden, zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een vermindering van broeikasgassen zorgt voor een positieve impact op de klimaatverandering.
  • Luchtkwaliteit en gezondheidswinst: Wanneer het streven van een toename in het aantal elektrische voertuigen is bereikt, zal er minder uitstoot zijn van schadelijke stoffen. Dit draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit.
  • Stimulans voor hernieuwbare energiebronnen: Zonne-energie en windenergie worden gebruikt om de oplaadpunten te voorzien van stroom. De duurzaamheid van het laadsysteem wordt hiermee vergroot. Minder mensen worden afhankelijk van fossiele brandstoffen.
  • Slimme aansturing: Aan het eind van de middag is de piek voor het vragen van elektriciteit het hoogst. Mensen komen thuis van werk en de verlichting gaat in het huis aan. De nieuwe laadpalen leveren op dat moment in een lager tempo stroom. De meeste huishoudens hebben de auto pas later op de avond of in de ochtend weer nodig.
  • Flexibiliteit en toegankelijkheid: De plaatsing van CityCharge laadlantaarnpalen op strategische plekken biedt flexibiliteit. Wanneer de palen op plekken zoals winkelcentra of openbare ruimtes geplaatst worden, kunnen mensen hun elektrische auto gemakkelijker opladen.

Kortom, slimme technologie is effectief in het beheren en monitoren van onopvallende laadinfrastructuur. Het biedt waardevolle inzichten, verbetert de efficiëntie en draagt bij aan duurzamere mobiliteit. Voortdurende ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur dragen bij aan het gebruik van meer elektrische voertuigen.

STC Ads